BF5

 
•  מנועי 4-5-6 כ"ס של הונדה קלים מאוד, .מתחברים ומתפרקים במהירות, ונוח להפעלה.
• בגדלים אילו הונדה הוא המנוע עם המומנט וההספק החזק ביותר.
• ביצועים גדולים בחבילה קטנה.
• עומד בתקני זיהום אויר.
• מאוד חסכוני בתצרוכת דלק.
• הדממת חירום מידית.
 

מפרט טכני

BF5